Antaganden

Här följer en del antaganden. Glöm inte det, det är bara antaganden!

Antag att du jobbar i en statlig myndighet sedan drygt fyra år tillbaka. Antag att du nu går en utbildning inom denna myndighet.

Antag sedan att du har sökt en annan tjänst inom samma myndighet, men i ett annat län. Ett jobb som du bara får om du genomför och klarar av tester som pågår under ett halvår och som kulminerar i en vecka då du tvingas genomföra ett till två maratonlopp varje dag i fem dagar med endast en timmes sömn per natt.

Antag att när utbildningsansvarige för utbildningen du går på får nys om att du sökt den där andra tjänsten, avskiljer dig från utbildningen med omedelbar verkan. OBS! Du har alltså inte fått tjänsten, långt ifrån. Du har bara sökt den.

Antag att utbildningsansvarige påstår att pengarna för din utbildningsplats ska läggas på någon som blir kvar i myndigheten i samma län. Men att, om sanningen ska fram, så blir det en vakans på utbildningen, eftersom det inte finns någon annan som kan ta din plats där.

Antag alltså förljande: du anses så illojal för att du sökt en annan tjänst (OBS! Sökt, inte fått!) att du straffas av din arbetsgivare genom att inte få fullfölja en redan påbörjad utbildning. (Där kursledaren haft kännedom om din ansökan hela tiden och inte haft något emot det hela.)

Så, mina damer och herrar.

Antag att detta pågår varje dag i en av Sveriges största myndigheter.

Detta och långt mycket värre saker.

Det här inlägget får jag inte skriva, men vet ni. Det skiter jag i!