Antaganden del 2

Här följer en rad antaganden. Igen. Kom ihåg det, det är bara antaganden!

Antag att du blivit avskiljd från en utbildning du går på ditt jobb inom en statlig myndighet för att du sökt (men ännu inte fått) ett nytt jobb.

Antag sedan att utbildningsansvarige kommer till dig och säger att du ändå får fortsätta på utbildningen, eftersom det inte finns någon annan som kan ta din plats.

Antag också att utbildningsansvarige säger att du inte ska ta det hela personligt. Det är en principbeslut och praxis i myndigheten i ditt län att man inte får gå utbildningar eller utgöra någon som helst extra kostnad om man söker ett jobb i ett annat län. Det räcker med att du visar intresse för att eventuellt byta län.

Så, mina damer och herrar.

Antag att detta pågår varje dag i en av Sveriges största myndigheter.

Detta och långt mycket värre saker.

Det här inlägget får jag inte skriva, men vet ni. Det skiter jag i!